fbpx
Day

December 6, 2019

SENIOR ICE DANCE – RHYTHM DANCE

SENIOR LADIES – SHORT PROGRAM

SENIOR PAIRS – FREE SKATING